Mikä onkaan matkaa ja mikä matkantekijän kuvitelmaa...


 

Kuvataiteilija Mari Bromroos-Heininen

 

Ajattelen, että taiteen tärkeimpiä tehtäviä on osallistua arvokeskusteluun ja nostaa esiin asioita jotka muuten voisivat jäädä piiloon.

 

Taiteen tulisi olla moniarvoista- ja vapaata toteutumaan monimuotoisesti. Taiteen tulisi myöskin olla osa demokraattista ilmaisua ja vailla erilaisten taloudellisten ja poliittisten kytkösten muodostamaa elitismiä.

 

On asioita joiden vuoksi olen valmis tekemään väsymättä työtä, vaikka lopputulos ei olisikaan vielä nähtävissä. Olen ilmaisut itseäni aina monin tavoin. Musiiki ja laulaminen on olut lapsesta lähtien läsnä, kuten kirjoittaminen ja piirtäminenkin. Teatteri on ollut rakas harrastus ja melkein ammatti. Nyt jatkan maalaamalla ja erityisen haastavaksi koen esinekoosteet,  joissa syntyy loputtomasti aivan uusia todellisuuksia. 

 

Olen sama ihmisenä ja taiteentekijänä. Minulla on sama arvomaailma ja maailmankuva. Haluan kyseenalaistaa ulkoa-ohjattuja arvoja ja määreitä ja löytää todellisuutta, joka muuten jäisi löytämättä. Kaunis on myös sallittua ja lohduttavaa…

 

Ihmisenä olemisen matka tuntuu milloin pitkältä, milloin lyhyemmältä. Se miten elän ja kuinka näen maailman, rakentaa omaa totuuttani, suhdettani elämään ja sen sisältöihin.

 

Minulle olennaista ovat luonto ja toiset ihmiset ja minkälaisessa maailmassa elämme. Ei ole samantekevää mitä niille tapahtuu. 

 

Jokaisella olisi oikeus olla näkyvä, sekä tulla huomatuksi ja arvostetuksi. Erityiseksi elämän tekevät suvaitseva ja kunnioittava läsnäoleminen, aidosti ja kokonaisena. 

 

Koen olevani omalta osaltani vastuussa myös siitä, että emme hukkaa inhimillisyyttä ja rehellisyyttä. 

 

Maailman kuvitteellisuus  on aina kiinnostanut minua.
Mikä on ulkoa tulevaa ja minkä kuvittelen olevan itse tuottamaani. Yritän katsoa asioiden taakse enkä haluaisi hyväksyä itsestäänselvyyksiä. 

 

Eletty elämä antaa suodattimia, joiden avulla voin tarkastella moniarvoisemmin kaikkea mistä elämäni muodostuu. Teosteni kautta voin projisoida tulkintaani kokemastani katsojien arvioitavaksi ja koettavaksi.

 

Mikä onkaan matkaa ja mikä matkantekijän kuvitelmaa...

 


 
 

Tekijänoikeudet © Mari Heininen 2015